Return On Meetings – ROMEE

Når kun én ud af fire danske ledere i flg. en undersøgelse i Lederne mener, at der er en fornuftig sammenhæng mellem udbyttet af de møder, de deltager i, og de ressourcer, der bruges på møderne, skulle man tro, det stod højt på ellers omkostningsbevidste lederes agenda at få gjort noget ved det.

Det sker bare ikke. Eller det sker alt for langsomt.

Forklaringen er simpel. Ledere har det med at forfalde til en uskøn blanding af business as usual og sophistication bias.

Hvor stort set al anden teknologi i de seneste bare 50 år har gennemført kvantespring på kvantespring, har møder set som teknologi ikke bevæget sig ud af pletten. De fleste møder ser stadigvæk ud, som de gjorde i vore bedsteforældres tid. Og hvis du spørger, hvorfor møderne ser sådan ud, får du et klart svar: ”Fordi!”

Sophistication bias dækker over den hang, som ledere har til at søge komplekse løsninger på selv simple problemer. Det er groft sagt mere sexet, at initiere et udviklingsprojekt for ledergruppen omkring Leadership Pipeline; samskabelse; performance management eller hvad årstidens lavthængende frugt fra ledelseskonsulent-træet, nu hedder – end det er at tage fat i det basale: mødekvaliteten.

”Og hvad så?”, kunne nogen indvende. ”Det går jo meget godt. Danmark er blandt de mest effektive lande i verden, så helt galt kan det ikke være”.

Rigtigt. Men hvor godt kunne det ikke blive, hvis man tog alvorligt, at tre ud af fire danske ledere altså siger, at de bruger en stor del af deres arbejdstid på at spilde ressourcer – som de jo må gøre, hvis undersøgelsen fra Lederne holder stik?

I alle andre sammenhænge er danske ledere optaget af ROI (return on investment). Sammen med Wenche Strømsnes fra BetterMeetings har jeg introduceret begrebet Return on Meetings, ROMEE, som skal opsamle effekten af ambitiøse lederes nidkære og målrettede bestræbelse på at gøre møderne mere effektive. Ikke nødvendigvis færre eller kortere, men mere effektive forstået som dét at sikre, at ethvert møde bidrager til både den kortsigtede og langsigtede værdiskabelse i organisationen.

ROMEE indebærer, at ledere, der ikke kan – eller ikke kan lære – at bedrive godt møde-lederskab OG godt møde-følgeskab, afvikles som ledere.

ROMEE indebærer, at vi regelmæssigt forholder os til kvaliteten af den ledelse, møderne producerer, og hvordan vi samarbejder omkring at nå disse resultater. Samt mindst lige så vigtigt: at vi tager konsekvensen af dét, ROMEE fortæller os.

ROMEE indebærer endelig, at vi fortløbende arbejder med at forbedre mødeteknologien – både i form at de metoder (processer), vi bringer i spil, og i form af de handlekompetencer vi besidder hver for sig og som gruppe.

ROMEE skal ligestilles med ROI og have samme plads i regnskaberne.

ROMEE – fordi vi ikke har råd til at lade være.