LEDELSE

Gæs ledelse tekst

Ledelse er for vigtigt at overlade til lederne alene. Det konstruktive følgerskab er i sidste ende dét, der afgør, om en leder lykkes med sin opgave. Som lederskab er følgserskab ikke en gudsgiven evne, men en kompetence, der kan trænes og udvikles. Både evnen til at skabe og bedrive følgerskab er derfor en integreret del af mit arbejde med ledelsesudvikling.

Individuel ledelsesudvikling

 • Individuelle lederudviklingsforløb
  • For mange ledere er det at deltage i åbne lederuddannelser enten for omfangsrigt, for diffust eller for langt væk fra dagligdagen. jeg har mangeårige erfaringer med at lave individuelle lederudviklingsforløb, som tilpasses den konkrete leder i hans/hendes konkrete situation – herunder hvor ofte og i hvilken frekvens han/hun kan deltage. På baggrund af tilpassede introduktioner til forskellige teorier, arbejder vi med at omsætte den indhøstede erfaring til nye gerninger i hverdagen. Ofte suppleres disse forløb med løbende sparring.
 • Professionelle samtaler
  • Det er ikke traditionel coaching . Det er ikke terapi. Det er ikke snik snak. Det er en semi-struktureret dialog mellem en leder og en erfaren konsulent om ledelsesmæssige emner. Vi kommer rundt om både organisatoriske, gruppemæssige og individuelle problemstillinger. Forvent stor indlevelse og konstruktivt modspil.

Udvikling af ledelsesteams

 • ”Klassisk” udviklingsforløb
  • Fra tid til anden er det nødvendigt at give ledelsesteamet et servicetjek. I en særlig proces afdækkes styrker og udviklingspunkter i teamet, og vi tager i fællesskab stilling til de vigtigste indsatsområder. Med afsæt i action learning-tilgangen, sikrer vi, at oplæg og refleksioner fra seminardagene trænes og omsættes til konkrete forbedringer i hverdagen. Emnerne vil typisk handle om skærpelse af den fælles opgave, mødeledelse, samarbejde på tværs af afdelinger, strategisk ledelseskommunikation, håndtering af arbejdspres og konflikthåndtering.
 • Tværgående ledelse
  • Både offentlige og private organisationer stræber i stigende grad efter større tværfaglighed eller samarbejde på tværs – hvad enten man kalder det for samskabelse, tværgående ledelse eller co-creation. Dét udfordrer de gængse måder at lede og tænke vores organisationer på. Men hvad er det nye, der skal til for organisationer, ledere og medarbejder? Hvad kan vi genbruge af det gamle? Og hvordan?
 • Udvikling og implementering af vision, mission og ledelsesgrundlag
  • Der er ikke noget så meningsskabende som en synlig og stærk rød tråd fra vision, værdier og mission over ledelsesgrundlaget til effekt- og meningsfuld ledelse i hverdagen. Og der er ikke noget så frustrerende som floromvundne manifester uden rod i den virkelighed, som organisationens ledere og medarbejdere ser. Erfaringen er, at den stærke røde tråd, bedst spindes i involverende processer, over tid og med et fast blik på realismen: hvordan skal dette kunne ses, mærkes og måles i hverdagen?
 • Konfliktløsning
  • Hvordan omsætte konflikter og organisatoriske hårdknuder til fremadrettede handlinger? Hvad enten der er tale om interpersonelle konflikter eller konflikter i grupper og organisationer går vejen til retablering af et produktivt samarbejde ofte forbi en grundig og involverende undersøgelse af årsagerne til konflikten. Jeg har gode erfaringer med involverende og fremadret konfliktløsning, hvor konfliktens parter samarbejder om at skabe et fælles situationsbillede, som danner afsæt for en ny praksis.

Generelt om MBNs ydelser
Ledelse
Organisation
Strategi