Organisationsudvikling

 

fyrtårn organisation tekst

Vi kalder det “organisationsudvikling”. Men organisationer udvikler sig ikke. Det gør kun mennesker. Derfor er træning af relationer og udvikling af nye mønstre i centrum, når jeg arbejder med processer, der løfter organisationer til et niveau, hvor de kan mere end før.

 • Større forandringer
  • Udvikling og design af processer, når der skal gennemføres større forandringer i organisationen. Tilrettelæggelse og eksekvering af forandringskommunikation, involvering af relevante interessenter (f.eks. samarbejdssystemet) og håndtering af den modstand, der ofte følger med større forandringer.
  • Design af den organisation, der skal til for at løfte en ny opgave i organisationen, herunder særlig opmærksomhed på de talrige muligheder og faldgruber i forbindelse med matrix(-lignende) organisering.
 • Fra hierarki til matrix
  • Vores mentale billede af organisationen er normerende for vore handlinger. Erfaringen viser, at når vi skaber et fælles billede af, hvad en organisation er, kan og skal, styrker man både de vertikale og horisontale samarbejde.
  • I vore bestræbelser på at optimere matrixorganiseringen glemmer vi ofte, at det bagvedliggende hierarki stadigvæk eksisterer. Hvordan kan vi udnytte “det bedste fra alle verdener”?
 • Opfølgning på MTU, psykisk APV og klimaundersøgelser
  • Hvordan kommer vi fra de uforpligtende krydser i en MTU, APV eller klimaundersøgelse til fremadrettede fælles handlinger for at højne trivsel og effektivitet i organisationen? Involverende processer for større grupper af medarbejdere og ledere.
 • Integreret ledelses- og organisationsudvikling
  • Typisk er det forløb, hvor organisationen står over for en ny udfordring, og hvor man samtidigt ønsker at løfte ledelsens evne til at håndtere det nye. Forløbene sigter altså mod at udvikle både forretning og ledelseskompetencerne i ét hug. Oplæg og øvelser bygges op omkring løsning af virkelige opgaver, dvs. opgaver som ledelsesteamet alligevel skulle have løst. Og ofte indbygges der personlige udviklingsplaner for den enkelte leder.

Generelt om MBNs ydelser
Ledelse
Organisation
Strategi