Strategi

 

Storm dige gård tekst

I arbejdet med strategi benytter jeg en generisk strategitilgang, hvis vigtigste pointe er, at der ikke findes en generisk tilgang til strategi. Den første og vigtigste handling i et strategiforløb er, at ledelsesgruppen eksplicit beslutter, hvordan den vil arbejde med strategi.

  • Strategiudvikling og -implementering
    • Strategi er ikke bare strategi. Nogle er til top-down. Andre vil have medarbejderne med ind fra begyndelsen. Nogle er til planlægning. Andre til mere trinvis implementering. Hvad er I til i jeres organisation? Valg af metode er nogen gange den første og vigtigste intervention i fht. den kommende strategi, og erfaringen viser, at det kan betale sig at drøfte og undersøge ovennævnte spørgsmål grundigt inden, vi lægger fra land.
  • Involverende strategiprocesser
    • Når strategi ikke kun skal være noget som topledelsen udtænker bag lukkede døre. Innovative processer, hvor interessenter uden for ledelsen inviteres med til at kvalificere strategiudvikling og –implementering.
  • Strategisk kompetenceudvikling
    • Jeg har udviklet en særlig metode til afdækning de strategiske kompetencer, der er nødvendige for, at en given organisation kan løse den strategiske udfordring. Metoden er involverende og gør ledelsen i stand til at identificere og definere unikke kompetencetaxonomier, som danner grundlag for både kompetenceregnskabet og udviklingssamtaler.

Generelt om MBNs ydelser
Ledelse
Organisation
Strategi