Generelt om MBNs ydelser

Stort træ

Du er unik. Din organisation er unik. Dit ledelsesteam er unikt.

Derfor skal den konsulentydelse, du og I køber, også være unik.

Hvad enten det drejer sig om udvikling af strategi, organisation eller ledelse, hjælper jeg med at skræddersy aktiviteterne til jer og i samarbejde med jer. Alle ydelser bygger på gennemtestede metoder og tilgange, men de tilpasses konteksten – også hvis den ændrer sig undervejs. Og alle ydelser inkorporerer arbejde med ledelsesmæssig kommunikation.

Jeg har i løbet af mine femten år som konsulent været godt rundt i de faglige kroge i den verden, der handler om udvikling af ledelse, organisation, strategi og kommunikation. Med firmaet MBN har jeg valgt at fokusere på den type opgaver, som jeg er bedst til. Og som jeg finder mest interessante at arbejde med.

Mine ydelser er ikke undervisning eller værktøjskurser. De er involverende processer, hvor vi arbejder med virkeligheden. Din. Din organisations. Og dit ledelsesteams virkelighed. Udgangspunktet er, at hverken organisation, strategi eller ledelse udvikler sig. Det er kun mennesker, der udvikler sig. Det nye, vi skal eller ønsker at kunne magte, kræver, at mennesker tænker noget nyt, gør noget nyt.  Og dét findes der ikke en standardopskrift på. Hér skal der individuel tilpasning og ikke mindst træning til. Derfor anvender jeg så vidt muligt action learning som bærende princip i udviklingsforløbene. Den nye viden skal prøves af og trænes i virkeligheden og på ”rigtige” problemstillinger – og vi skal undervejs lære af både pletskud og fejl.

På de tre forretningsområder indgår arbejdet med kommunikation som en integreret del af aktiviteten. Evnen til at lede er uløseligt forbundet med evnen til at kommunikere. Jeg støtter og udfordrer ledelsen til at kommunikere med præcision og effekt, så de nye tiltag kommer bedst muligt fra start.

 

Eksempler på ydelser:

Ledelse
Organisation
Strategi